پاورپوینت سازماندهی

مطالب دیگر:
فایل اتوکد پلان معماری طبقه همکف ساختمان ویلایی 2 طبقه با مبلمان کامل قابل ویرایشفایل اتوکد نما ساختمان ویلایی 2 طبقه کامل قابل ویرایشفایل اتوکد پلان معماری طبقه اول ساختمان ویلایی 2 طبقه با مبلمان کامل قابل ویرایشفایل اتوکد برش ساختمان ویلایی 2 طبقه کامل قابل ویرایشپروژه کامل اتوکد ساختمان ویلایی 2 طبقه دارای نما و برش قابل ویرایشفایل اتوکد پلان معماری طبقه همکف ساختمان ویلایی 2 طبقه کامل قابل ویرایشفایل اتوکد پلان معماری طبقه اول ساختمان ویلایی 2 طبقه کامل قابل ویرایشفایل اتوکد پلان معماری طبقه همکف ساختمان ویلایی 2 طبقه با اندازه گذاری کامل قابل ویرایشفایل اتوکد نما مجتمع خوابگاه دانشجویی 3 طبقه کامل قابل ویرایشفایل اتوکد پلان معماری طبقه دوم مجتمع خوابگاه دانشجویی 3 طبقه با مبلمان کامل قابل ویرایشفایل اتوکد برش مجتمع خوابگاه دانشجویی 3 طبقه کامل قابل ویرایشفایل اتوکد پلان معماری طبقه اول مجتمع خوابگاه دانشجویی 3 طبقه با مبلمان کامل قابل ویرایش117. پروژه کامل اتوکد ساختمان مجتمع خوابگاه دانشجویی 3 طبقه دارای نما و برش قابل ویرایشفایل اتوکد پلان معماری طبقه همکف مجتمع خوابگاه دانشجویی 3 طبقه با مبلمان کامل قابل ویرایشفایل اتوکد پلان معماری طبقه همکف مجتمع مسکونی 4 طبقه هر طبقه 4 واحد با مبلمان کامل قابل ویرایشفایل اتوکد پلان معماری تیپ طبقات مجتمع مسکونی 4 طبقه هر طبقه 4 واحد با مبلمان کامل قابل ویرایشفایل اتوکد پلان معماری زیر زمین اول مجتمع مسکونی 4 طبقه هر طبقه 4 واحد با مبلمان کامل قابل ویرایشفایل اتوکد پلان معماری زیر زمین سوم مجتمع مسکونی 4 طبقه هر طبقه 4 واحد با مبلمان کامل قابل ویرایشفایل اتوکد پلان معماری زیر زمین دوم مجتمع مسکونی 4 طبقه هر طبقه 4 واحد با مبلمان کامل قابل ویرایشفایل اتوکد نما مجتمع مسکونی 4 طبقه کامل قابل ویرایشفایل اتوکد برش مجتمع مسکونی 4 طبقه رد شده از پله کامل قابل ویرایشفایل اتوکد برش مجتمع مسکونی 4 طبقه کامل قابل ویرایشفایل اتوکد پلان معماری طبقه دوم مجتمع مسکونی 8 طبقه هر طبقه 3 واحد با مبلمان کامل قابل ویرایشپروژه کامل اتوکد مجتمع مسکونی 4 طبقه هر طبقه 4 واحد دارای 3 زیر زمین دارای نما و برش قابل ویرایشفایل اتوکد پلان معماری طبقه همکف مجتمع مسکونی 8 طبقه هر طبقه 3 واحد با مبلمان کامل قابل ویرایش
اين فايل حاوي مطالعه مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 15 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد. فهرست سازماندهی تغييرات انعطاف و کنترلپذيري در منحني عمر تغييرات عامل خ...

اين فايل حاوي مطالعه مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 15 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.


فهرست
سازماندهی
تغييرات انعطاف و کنتر‌ل‌پذيري در منحني عمر
تغييرات عامل خلاقيت در منحني عمر
روش رهبري دوره‌هاي ايجاد و طفوليت
روش رهبري رشد سريع و بلوغ
روش رهبري بلوغ و تکامل
روش رهبري تکامل و ثبات
روش رهبري طفوليت در برابر دوره رشد
رهبري اشرافيت و بوروکراسي اوليه
نمونه‌اي از نمودار وظيفه‌اي
جهت‌گيري PAEI براي عملکرد سازمان
شبکه ساختار ساده‌شده که ...
سياست استعماري سازماني

تصویر محیط برنامه